Chia sẻ hữu ích từ những bạn đã và đang học tâp tại Úc

Đa số du học sinh khi vừa đặt chân sang Úc, vốn tiếng Anh ít ỏi gây thiếu tự tin khi giao tiếp với người Úc hoặc bạn bè từ quốc gia khác.

Post a comment